Λόγω της Θρησκευτικής αργίας την Δευτέρα 15 Αυγούστου του 2022 η Λαϊκή αγορά στην Κοινότητα Σπερχειάδας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Αυγούστου 2022.