Δελτίο Τύπου

Υπογράφτηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη η Σύμβαση Κατασκευής Έργου: “ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ” προϋπολογισμού μελέτης 225.000,00€ με Φ.Π.Α. 24% , που προέρχονται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», μεταξύ του Δημάρχου κ. Γεωργίου Χαντζή ως εκπροσώπου του Δήμου Μακρακώμης και του κ. Λουκά Κίτσου, προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας: Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε. Το έργο που ήδη κατασκευάζεται αφορά εργασίες αποκατάστασης και επανάχρησης υφιστάμενου Δημοτικού κτιρίου πολιτιστικών χρήσεων στο ιστορικό κέντρο του οικισμού της Κοινότητας Μακρακώμης. Περιλαμβάνει κυρίως τη δημιουργία νέων ανοιγμάτων και αίθριου για την εξασφάλιση φυσικού φωτισμού στο εσωτερικό του κτιρίου, την αντικατάσταση των κουφωμάτων και των εσωτερικών επιστρώσεων, την αποκατάσταση της στέγης, τη δημιουργία ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ στο ισόγειο καθώς και την αναδιάρθρωση ή βελτίωση των υφιστάμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου.

Γραφείο Δημάρχου