Υπογράφτηκε στις 4 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή η Σύμβαση Κατασκευής Έργου: “ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ” προϋπολογισμού μελέτης 334.800,00€ με Φ.Π.Α. 24% , που προέρχονται από πιστώσεις Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΔΕ – ΣΑΕ 055 με ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2003ΣΕ05500005) και Ίδιους Πόρους του Δήμου Μακρακώμης, μεταξύ του Δημάρχου κ. Γεωργίου Χαντζή ως εκπροσώπου του Δήμου Μακρακώμης και της Κας Όλγας Τσώνη. Το έργο περιλαμβάνει κατασκευαστικές εργασίες διευθέτησης και απορροής των ομβρίων από την κεντρική οδική αρτηρία (Ε.Ο. Λαμίας-Καρπενησίου) που διέρχεται από τον οικισμό Καστρί του Δήμου Μακρακώμης. Τα έργα της Α-1 Φάσης συνίστανται σε 2 ανεξάρτητους αγωγούς ομβρίων, οι οποίοι θα κατασκευαστούν εντός των ορίων του οικισμού και θα εκβάλλουν σε ισάριθμες τάφρους στον οικισμό.

 

Γραφείο Δημάρχου