Τεχνική συνάντηση πορείας εκτέλεσης έργων

Τεχνική συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20/09/2022 στο γραφείο του Δημάρχου με τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας: «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» κ. Νικόλαο Καρανάσο προκειμένου να συζητηθούν λεπτομέρειες της πορείας εκτέλεσης των έργων: α) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΑΡΧΑΝΙΟΡΕΜΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΚΡΗΣ-ΑΡΧΑΝΙΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης: 1.375.000,00€ και β) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΧΩΜΑΤΙΝΗ ΟΔΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΦΤΕΡΗΣ, ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης: 182.000,00€. Η σύμβαση για το πρώτο έργο υπογράφτηκε στις 05-04-2022 και περιλαμβάνει την κατασκευή νέας γέφυρας σε τμήμα της επαρχιακής οδού ΜΑΚΡΗΣ – ΑΡΧΑΝΙΟΥ, στο ρέμα Αρχανιόρεμμα, καθώς και τη βελτίωση της οδοποιίας εκατέρωθεν της νέας γέφυρας. Για το δεύτερο έργο η σύμβαση υπογράφτηκε στις 22-06-2022 και περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης των ζημιών από θεομηνίες σε χωμάτινη οδό που ενώνει τον οικισμό Φτέρης με τον οικισμό Παλαιοβράχας της Δ.Ε. Σπερχειάδας.

 

Γραφείο Δημάρχου