Εργα συλλογής και διάθεσης ομβρίων υδάτων Δ.Κ. Μακρακώμης (ΥΠ.ΕΣ. ΠΡΟΓΡΜ/ΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) - 1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΞΤΩΛ2-Π7Ζ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/393 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων (ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 16-3-2023,22-4-2023,29-1-2023,18-2-2023 ) ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΚΟΛΦΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΔ08ΩΛ2-ΝΥΜ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/261 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ποδηλατικός αγώνας GOULINAS MTB RACE 1-2/7/2023 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΧΥΜΩΝ, ΝΕΡΑ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 67Σ3ΩΛ2-4ΝΑ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/392 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα από τιμολόγια εφημερίδων ( ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ )
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΓ1ΓΩΛ2-ΙΚΖ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/260 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 2751
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΟΛ2ΩΛ2-ΘΥΞ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 34045 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΣΑΚΚΟΣ 20 ΚΙΛ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ86ΣΩΛ2-ΒΣΩ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 34044 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εγκατάσταση -απεγκατάσταση παραπηγμάτων για στέγαση εμποροπανήγυρης Σπερχειάδας
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΒΤΡΩΛ2-4ΘΕ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 34040 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης και μελέτης του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ"
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΑΔΑ: ΨΠΒΠΩΛ2-33Ζ 19/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 33983/10921 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 60ΩΕΩΛ2-0ΣΕ 19/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 33996 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση σε σχολικές επιτροπές ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2023.
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΘΔΦΩΛ2-96Θ 19/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/259 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ποδηλατικός αγώνας GOULINAS MTB RACE 1-2/7/2023 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Κ2ΡΩΛ2-ΚΦΘ 19/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/391 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ποδηλατικός αγώνας GOULINAS MTB RACE 1-2/7/2023(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ψ9ΥΩΛ2-ΥΙΛ 19/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/390 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανταποδοτικό Τέλος ΤΕΕ (e-Άδειες) Βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας - ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ160ΩΛ2-ΥΛΥ 19/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/258 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ποδηλατικός αγώνας GOULINAS MTB RACE (ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 1-2/7/2023)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Τ15ΩΛ2-Θ8Ω 19/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/389 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκδοση περιοδικού "Δημοτικά Δρώμενα"
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΠΜΑΩΛ2-ΞΕΡ 19/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/388 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρωνΜΑΪΟΣ 2023
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΩΥΝΩΛ2-Ξ53 19/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/253 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΒΒΞΩΛ2-ΥΓ2 19/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/252 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ΜΑΪΟΣ 2023
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΩΧΠΩΛ2-2ΔΓ 19/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/251 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (απο 22/6/2023 εως 21/7/2023)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΜΦΗΩΛ2-ΣΥΦ 19/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/387 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΙΕ6ΩΛ2-Λ37 19/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/250 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 4 5 6 7 8 319