Κατεβάστε την Απόφαση Δημάρχου της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2011, για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, από εδώ.