Ο Δήμος Μακρακώμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 18/01/2023 έως και 03/02/2023. 

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τα σχετικά αρχεία.