Ο Δήμος Μακρακώμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 11/04/2022 έως και 20/04/2022. 

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τα σχετικά αρχεία.