Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μακρακώμης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1)  ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας  δύο (2) μηνών, ειδικότητας ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (Ειδικής Αγωγής). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 07/04/2022 έως και 13/04/2022 στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου – Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δ/νση: Αφών Πάππα 2, Τ.Κ. 35003, Σπερχειάδα).