Στο Δήμο Μακρακώμης έχει δημιουργηθεί Τράπεζα Αίματος (Αριθμός Απόφασης 290/2011), με Σταθμό Αιμοδοσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, και με επωνυμία: «Τράπεζα Αίματος του Δήμου Μακρακώμης».

Σκοπός της Τράπεζας Αίματος είναι η ανθρώπινη συμπαράσταση και αλληλεγγύη σε συμπατριώτες και συμπολίτες, σε φυσικά πρόσωπα των φορέων και συλλόγων και άλλους συνανθρώπους μας, που χρειάζονται μετάγγιση αίματος.

Μέλη της Τράπεζας μπορεί να είναι πολίτες, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Μακρακώμης ή ετεροδημότες και όλοι οι Εθελοντές Αιμοδότες.

Χρήση της παρακαταθήκης των Μονάδων Αίματος της Τράπεζας, μπορούν να κάνουν:

(α) Οι αιμοδότες μέλη της Τράπεζας Αίματος, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους μέχρι α’ βαθμού συγγένειας, δηλαδή σύζυγοι – παιδιά – γονείς.
(β) Οι αιμοδότες μέλη της Τράπεζας Αίματος που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να δώσουν αίμα για λόγους υγείας, γεγονός το οποίο θα πιστοποιείται με σχετικό έγγραφο από ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, αλλά θα μπορούν όμως για λογαριασμό τους να δώσουν άλλα μέλη της οικογένειάς τους.

Η διαχείριση της παρακαταθήκης των Μονάδων Αίματος της Τράπεζας γίνεται από επταμελή επιτροπή διαχείρισης, η οποία απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη, τα οποία ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη συνεδρίαση της θητείας του. Η θητεία της επιτροπής ξεκινά και λήγει με τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Καλούνται όλοι οι εθελοντές αιμοδότες που επιθυμούν, να προσφέρουν αίμα για την κάλυψη των αναγκών της Τράπεζας Αίματος σε οποιαδήποτε νοσοκομείο για λογαριασμό της Τράπεζας και να ενημερώσουν τη διοίκηση για την τήρηση του μητρώου, διότι έχει εξαντληθεί το αποθεματικό.

 

Ο Αντιδήμαρχος
 
Αθανάσιος Μαγουλάς