ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από τον ΟΑΕΔ η δημόσια πρόσκληση Νο 2/2015 (αρ. πρωτ. 28668/02-04-2015) με την οποία καλούνται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στα πλαίσια των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες Φορείς, για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών.

Οι διαθέσιμες θέσεις για τον Δήμο Μακρακώμης περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από 06/04/2015 και ώρα 10η πρωινή και λήγει στις 27/04/2015 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο συμπληρώνοντας την ειδική «Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς», η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

 
Συνημμένο:
Ανακοίνωση