Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ η αντίστοιχη ανακοίνωση πρόσληψης για τις θέσεις απασχόλησης ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης. Οι θέσεις απασχόλησης & οι ειδικότητες έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ως δικαιούχος φορέας, θα προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό στη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης πρόσληψης. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή διάχυση της πληροφόρησης στους δυνητικά ωφελούμενους ανέργους της Φθιώτιδας σκοπεύουμε να προβούμε στις ακόλουθες ενέργειες δημοσιότητας.

• Έκδοση και διανομή Δελτίου Τύπου στα μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας.

• Πληρωμένη καταχώρηση σε μια τουλάχιστον τοπική εφημερίδα, κατά προτεραιότητα ημερήσια.

• Ανάρτηση ανακοίνωσης σε όλα τα δημοτικά καταστήματα των Ο.Τ.Α., της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

• Ανάρτηση ανακοίνωσης στα γραφεία του ΟΑΕΔ της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

• Ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης στην ιστοσελίδα του φορέα μας (www.inegsee.gr).

Σε ότι αφορά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δυνητικά ωφελούμενους ανέργους ο φορέας μας προγραμματίζει ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής την Τρίτη 12 Ιουνίου 2012 ώστε να μεσολαβεί ένα επαρκές χρονικό διάστημα από την έναρξη των ενεργειών δημοσιότητας προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από δυνητικά ωφελούμενους θα διαρκέσει 10 ημερολογιακές ημέρες, κατά συνέπεια προβλέπεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη 21 Ιουνίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του φορέα μας στη διεύθυνση: ΙΝΕ ΓΣΕΕ Παράρτημα Στερεάς Ελλάδας, Ροζάκη Αγγελή 59 Λαμία καθημερινά 9:00 – 20:00.

Επίσης οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου σας θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και στο ΚΕΠ Μακρακώμης (Αδελφών Πάππα 1 – Σπερχειάδα) καθημερινά 8:00 – 14:00.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία καλέστε το τηλέφωνο 22310 51777.

Συνημμένα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΚΟΧ: 5.804/01/2012