Ο Δήμος Μακρακώμης ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», δίνεται η δυνατότητα στους δημότες να ρυθμίσουν έως και σε εκατό δόσεις τις πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο.

Στην ιδιαίτερα ευνοϊκή αυτή ρύθμιση οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015, συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 4321/2015, λήγει την 26η Μαΐου 2015.

 

Συνημμένα: Σχετική ανακοίνωση