Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου

  • Εκτύπωση
Παρακάτω δίνονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης:
 

Έτος 2017

 
- Πρακτικά ΔΣ 040117
- Πρακτικά ΔΣ 190117
- Πρακτικά ΔΣ 190117-προϋπολογισμός
- Πρακτικά ΔΣ 220217
- Πρακτικά ΔΣ 050317
- Πρακτικά ΔΣ 270317