Οργανόγραμμα

 • Δήμαρχος
 • Γραφείο Δημάρχου
 • Νομική Υπηρεσία
 • Αυτοτελές τμήμα Κ.Ε.Π
 • Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
 • Γενικος Γραμματέας
 • Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 • Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
  • Γραφείο Παιδικών Σταθμών και Κ.Α.Π.Η.
  • Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
 • Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
  • Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
  • Γραφείο Καθαριότητας, Συντήρησης Πράσινου και Ανακύκλωσης
 • Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
  • Γραφείο δημοτικής κατάστασης, ληξιαρχείου και αλλοδαπών
  • Γραφείο ανθρωπίνου δυναμικού και διοικητικής μέριμνας
 • Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμήθειων
  • Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου
 • Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
  • Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Ενέργειας
  • Γραφείο Ύδρευσης - Αποχέτευσης και Άρδευσης
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με Έδρα τον ΤυμφρηστόΑποκεντρωμένες Υπηρεσίες με Έδρα τον Άγιο ΓεώργιοΑποκεντρωμένες Υπηρεσίες με Έδρα τη Μακρακώμη