ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (1-2-2023 έως 31-12-2023 )

για την Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου και Τυμφρηστού

  • Καθαριότητας
  • Πρασίνου των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Γεωργίου και Τυμφρηστού
  • Την λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου και Τυμφρηστού και ελέγχου του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός των Δ.Ε.
  • Σε συνεργασία με τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών που εκτελούνται στην Δ.Ε.
  • Να συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
  • Να μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα της Δημοτικής Ενότητας.