ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (1-2-2023 έως 31-12-2023 )
  • Καθαριότητας
  • Τεχνικής Υπηρεσίας
  • Ανακύκλωσης
  • Ηλεκτροφωτισμού
  • Πρασίνου
  • Νεκροταφείων
  • Αδέσποτων ζώων