ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (01/01/2022 έως 31/12/2022)

 

Αναπληρωτής του Δημάρχου και Υπεύθυνος Λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής ήτοι:

  • Αναπληροί το Δήμαρχο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο
  • Συντονίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και έχοντας:

Την Υπευθυνότητα και την Εποπτεία:

  • της Καθαριότητας
  • της Τεχνικής Υπηρεσίας
  • της Ανακύκλωσης
  • του Ηλεκτροφωτισμού
  • του Πρασίνου
  • των Νεκροταφείων
  • των Αδέσποτων ζώων