Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 31/05/2018 (ορθή επανάληψη για 01-06-2018)

  • Εκτύπωση
Κατεβάστε από εδώ την Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη συνεδρίαση στις 31/05/2018, και από εδώ την Ορθή Επανάληψη για την 01/06/2018.