Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 23/08/2021

  • Εκτύπωση
Κατεβάστε από εδώ την Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στις 23/08/2021.