Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 30/07/2021

  • Εκτύπωση
Κατεβάστε από εδώ την Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στις 30/07/2021.