Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 13/07/2021

  • Εκτύπωση
Κατεβάστε από εδώ την Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στις 13/07/2021.