Ανακοίνωση πρόσληψης δέκα τριών (13) ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων Δήμου Μακρακώμης

  • Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μακρακώμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τριών (13) ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων στο Δήμο Μακρακώμης, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α).

 

- 264/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
- Ανακοίνωση σχολικών καθαριστριών
- ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ