ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014 - 2020» ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

  • Εκτύπωση
Κατεβάστε την ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 από ΕΔΩ για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 19/12/2018 έως και 28/12/2018.
 
Σηνημμένα: Έντυπο Αίτησης, Παράρτημα, Ειδικό Παράρτημα