Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών Δήμου Μακρακώμης 2012

  • Εκτύπωση

Παρακάτω δίνονται οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των αιρετών του Δήμου Μακρακώμης:

Δήμαρχος Ευθύμιος Παπαευθυμίου
Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κυριαζής
Αντιδήμαρχος Νικόλαος Παπαηρακλής
Αντιδήμαρχος Βασίλειος Κανέλλος
Μέλος Οικονομικής Επιτροπής Γεώργιος Γιαννακόπουλος
Μέλος Οικονομικής Επιτροπής Παναγιώτης Κοντογεώργος