ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος
ΚΟΥΤΣΟΛΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Μέλος
ΠΑΠΑΣΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μέλος
ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μέλος
ΚΑΤΣΑΝΟΥ – ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Μέλος
ΛΙΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος