ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος
ΚΟΥΤΣΟΛΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος
ΠΑΠΑΣΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μέλος
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Μέλος
ΚΑΤΣΑΝΟΥ – ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Μέλος
ΛΙΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος