Μεταδημότευση

  • Εκτύπωση
Αρμόδιο τμήμα: Δημοτικής Κατάστασης
Αρμόδια Υπάλληλος: κ. Κουρέλη Ελένη
Τηλ. Επικοινωνίας: 2236350227 & 2236350228 Fax: 2236350229

Για να γίνετε δημότης Δήμου Μακρακώμης, θα πρέπει να κατοικείτε στο Δήμο τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

Η υποβολή των δικαιολογητικών και η παραλαβή γίνεται τις εργάσιμες ημέρες (ώρες 7:30-14:30 ) και πάντα από τους ενδιαφερομένους αυτοπροσώπως ή από αντιπρόσωπο, με εξουσιοδότηση και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από την Αστυνομία ή από οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία.

Μεταβείτε στην κατηγορία που σας ενδιαφέρει: