Άδεια Πολιτικού Γάμου

  • Εκτύπωση
Αρμόδιο τμήμα: Γραφείο Πολιτικών Γάμων
Αρμόδια Υπάλληλος: κ. Κουρέλη Ελένη
Τηλ. Επικοινωνίας: 2236350227 & 2236350228 Fax: 2236350229

Η υποβολή των δικαιολογητικών και η παραλαβή γίνεται τις εργάσιμες ημέρες (ώρες 7:30-14:30 ή 7:30-13:30 για το ταμείο). Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να προσέρχεται αυτοπροσώπως ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, έχοντας και την ταυτότητά του. Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση οκτώ (8) ημερών από την υποβολή της αίτησης.  

Μεταβείτε στην κατηγορία που σας ενδιαφέρει: