Πιστοποιητικά

  • Εκτύπωση
Αρμόδιο τμήμα: Δημοτικής Κατάστασης
Αρμόδια Υπάλληλος: κ. Κουρέλη Ελένη
Τηλ. Επικοινωνίας: 2236350227 & 2236350228 Fax: 2236350229

Για τη χορήγηση οποιουδήποτε αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης (γέννησης, γάμου, θανάτου), αιτήσεις γίνονται και μέσω Κ.Ε.Π. (Κ.Ε.Π. Δήμου Μακρακώμης: 2236350222 & 2236350223, ή  Γενικό τηλέφωνο Κ.Ε.Π.: 1564) ή και τηλεφωνικά μέσω Ο.Τ.Ε. (τηλ. 1502).

Η υποβολή των δικαιολογητικών και η παραλαβή γίνεται τις εργάσιμες ημέρες (ώρες 7:30-14:30 ή 7:30-13:30 για το ταμείο) και πάντα από τους ενδιαφερομένους αυτοπροσώπως ή από αντιπρόσωπο, με εξουσιοδότηση και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από την Αστυνομία ή από οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία.

Μεταβείτε στην κατηγορία που σας ενδιαφέρει: