Decrease font size Default font size Increase font size

govgr

70 steps

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

70 steps

Έργα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Έργα "Αντ. Τρίτσης"

Έργα ΕΣΠΑ

Κέντρο Κοινότητας

Αποφάσεις

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Πρακτικά ΔΣ

Αναζήτηση

LIVE

live

Πύλη αγροδιατροφής

logo_web_el-agro

Καιρός

Αλκοόλ 18+

Αλκοόλ 18+

Εκδηλώσεις

Ιανουάριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Πολυοδηγός Μεταναστών

Πολυοδηγός για Μετανάστες

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

YourEurope

Επισκεψιμότητα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 40 επισκέπτες και κανένα μέλος

Κ.Ε.Π. Δήμου Μακρακώμης

Το Κ.Ε.Π. του Δήμου Μακρακώμης έχει σαν αποστολή να μεσολαβεί για την διεκπεραίωση αιτημάτων των πολιτών ως προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8:00-2:00μμ.
Τηλέφωνο: 2236350222-223-220
Fax: 2236350226
Διεύθυνση: Αφων Πάππα 2, TK. 350 03, Σπερχειάδα
 
Στο ΚΕΠ παρέχονται γενικά οι εξής υπηρεσίες:
-Ενημέρωση και πληροφόρηση
-Διεκπεραίωση απλών υποθέσεων των πολιτών
-Διεκπεραίωση σύνθετων υποθέσεων των πολιτών

Οι υπηρεσίες με τη μεγαλύτερη ζήτηση στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Μακρακώμης(με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι) είναι οι ακόλουθες:

1. Βεβαίωση του Γνησίου της Υπογραφής
Απαραίτητα έγγραφα ή δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν:
Α. Η βεβαίωση αυτή γίνεται για τους Έλληνες πολίτες της χώρας βάσει του δελτίου ταυτότητας,του διαβατηρίου η της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.Όσον αφορά στα γεγονότα η στα στοιχεία που δεν αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας η από τα αντίστοιχα έγγραφα -αν ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά- γίνονται δεκτά βάσει υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου.
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων του δελτίου της ταυτότητας με υπεύθυνη δήλωση αποδεικνύονται οι μεταβολές που αναφέρονται μόνο στα στοιχεία της οικογενειακής κατάστασης, της διεύθυνσης της κατοικίας και του επαγγέλματος.
Β. Για τους αλλοδαπούς η ταυτότητα τους αποδεικνύεται (στην περίπτωση που είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) από το δελτίο ταυτότητας, το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος τους στη χώρα καθώς επίσης και από έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.
Γ. Η ταυτότητα των νομικών προσώπων αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από διατάξεις που ισχύουν στην έδρα τους.
 

2. Επικύρωση αντιγράφων
Κάθε διοικητική αρχή είναι υποχρεωμένη να επικυρώνει αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που έχει εκδώσει το πρωτότυπο . (εφόσον είναι δημόσιο έγγραφο)
Στην περίπτωση ιδιωτικού ή ξενόγλωσσου εγγράφου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση όπου παραθέτει τα αντίστοιχα στοιχεία, δεν χρειάζεται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου Κάθε διοικητική αρχή είναι υποχρεωμένη να δέχεται επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων ή άλλων δικαιολογητικών στοιχείων. Τα αντίγραφα αυτά όπως και τα στοιχεία που αναφέρονται σε υπεύθυνη δήλωση γίνονται δεκτά όπως και το πρωτότυπο.
Κάθε διοικητική αρχή είναι υποχρεωμένη να δέχεται επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων ή άλλων δικαιολογητικών στοιχείων. Τα αντίγραφα αυτά όπως και τα στοιχεία που αναφέρονται σε υπεύθυνη δήλωση γίνονται δεκτά όπως και το πρωτότυπο.
 

3. Έκδοση Πιστοποιητικών (από υπηρεσίες εντός και εκτός του Νομού Φθιώτιδος)
Από το Κ.Ε.Π. του Δήμου Μακρακώμης μπορεί να ζητηθεί ή έκδοση πιστοποιητικών που αφορά σε:
1. Δήμους
2. Ληξιαρχεία
3. Δικαστήρια (Εισαγγελία Πρωτοδικών - Πρωτοδικείο)
4. Στρατολογία
5. Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.
Απαραίτητα έγγραφα ή δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν:
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας,
Να δηλωθεί ο συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο αιτείται την έκδοση πιστοποιητικού.
Προκειμένου για την έκδοση ορισμένων από τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά είναι πιθανό να ζητείται από την εκδούσα αρχή παράβολο ή άλλο έγγραφο για αυτό και είναι αναγκαία η προηγούμενη συνεννόηση με την υπηρεσία του Κ.Ε.Π..
 

4. Διεκπεραίωση Φορολογικών και Ασφαλιστών Υποθέσεων
Το Κ.Ε.Π. του Δήμου Μακρακώμης έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
1. Ηλεκτρονική Υποβολή Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος μέσω TAXIS,
2. Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας του τελευταίου έτους,
3. Έκδοση Αντιγράφου Εκκαθαριστικού του τελευταίου έτους,
4. Έκδοση Ασφαλιστικής Ενημερότητας από το Ι.Κ.Α.
Απαραίτητα έγγραφα ή δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν:
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 

5. Δικαιολογητικά για Ανανέωση Άδειας Οδήγησης (για οδηγούς άνω των 65 ετών)
1. Αίτηση
2. Κατάθεση άδειας οδήγησης
3. Δύο Πιστοποιητικά Υγείας από Οφθαλμίατρο και ένα Παθολόγο - Συμβεβλημένους με τη Διεύθυνση Μεταφορών.
4. Παράβολο 64 € από Ε.Τ.Ε.
5. 4 φωτογραφίες, 2 για τους γιατρούς και 2 για τη Διεύθυνση Μεταφορών.
6. Αποδεικτικό είσπραξης Δημοσίου Ταμείου 18 € (το τριπλότυπο).
7. Υπεύθυνη Δήλωση Μονίμου Κατοικίας.
8. Αστυνομική Ταυτότητα
9. Α.Φ.Μ. σε επίσημο έγγραφο (εκκαθαριστικό)
10. Ανταποδοτικό Τέλος 3 € Αγροτικής Τράπεζας.
11. Αν υπάρχει φθορά χρεώνεται 9,03 € από το Δημόσιο Ταμείο.
(για ανανέωση αδείας οδηγών ηλικίας κάτω των 65 ετών ή πριν παρέλθει η 5ετία, λόγω οφθαλμολογικής πάθησης απαιτείται επιπλέον : )
12. Οφθαλμολογική, μόνο, εξέταση και καταβολή στην Ε.Τ.Ε. του μισού ποσού 32 €.
 

6. Δικαιολογητικά για Μεταβίβαση Ε.Ι.Χ. & Δικύκλων
1. Αίτηση με τα στοιχεία του Αγοραστή.
2. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του Αγοραστή.
3. Άδεια Κυκλοφορίας, θεωρημένη από Δ.Ο.Υ.
4. Εξουσιοδοτήσεις Πωλητή - Αγοραστή με το κείμενο: «Εξουσιοδοτώ τον Υπάλληλο του ΚΕΠΟ να προβεί στη διαδικασία μεταβίβασης του Οχήματος με Α/Κ:..........., με Α.Δ.Τ.: .................... και την Πλήρη Κυριότητα» ( αυτό είναι για τον πωλητή όταν παραχωρεί την πλήρη κυριότητα).
5. Εξουσιοδότηση του Αγοραστή με το Κείμενο: «Εξουσιοδοτώ τον Υπάλληλο του ΚΕΠΟ να προβεί στη διαδικασία μεταβίβασης του Οχήματος που θα μου μεταβιβαστεί με Α/Κ: ................. και Α.Δ.Τ.: ..................... και την πλήρη κυριότητα» ( a όταν του παραχωρείται η πλήρη κυριότητα).
6. Α.Φ.Μ. Αγοραστή.
7. Παράβολα από την Αγροτική Τράπεζα, ανάλογα με τα κυβικά του οχήματος.
8. Οι Αλλοδαποί οφείλουν να προσκομίσουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας παραμονής.
9. Σε περίπτωση που υπάρχει παρακράτηση της κυριότητας, πρώτα γίνεται η άρση της παρακράτησης.
 

7. Δικαιολογητικά για Οριστική Διαγραφή Οχήματος
1. Αίτηση προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (στο οποίο θα αναγράφεται ότι ζητείται η οριστική διαγραφή του με αριθμ.: ....... αυτοκινήτου το οποίο θα πουληθεί για παλιοσίδερα). Δίδεται από το Κ.Ε.Π..
2. Άδεια Κυκλοφορίας
3. Πινακίδες
4. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναγράφεται ο τόπος φύλαξης του οχήματος του οποίου παραδίδονται οι πινακίδες για οριστική διαγραφή ή βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. ότι έχει παραδοθεί το αυτοκίνητο για παλιοσίδερα.
5. Α.Φ.Μ.
6. Βιβλιάριο μεταβολών όταν πρόκειται για Φ.Ι.Χ.
7. Εξουσιοδότηση όταν η αίτηση δεν κατατίθεται από τον ίδιο και τέλος,
8. Τόσο στην Εξουσιοδότηση όσο και στην Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται θεώρηση από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής στην περίπτωση που η αίτηση δεν κατατίθεται από τον ίδιο.
 

8. Δικαιολογητικά για την Άρση Παρακράτησης Κυριότητας Αυτοκινήτου
1. Αίτηση.
2. Ταυτότητα - Φωτοτυπία της Ταυτότητας.
3. Άδεια Κυκλοφορίας
4. Α.Φ.Μ. και,
5. Σε περίπτωση που το όχημα προέρχεται από μεταβίβαση χρειάζεται Υπεύθυνη Δήλωση του προκατόχου ότι το αυτοκίνητο έχει εξοφληθεί ή,
6. Σε περίπτωση που το όχημα έχει αποκτηθεί από την αντιπροσωπεία χρειάζεται Υπεύθυνη Δήλωση ότι το όχημα έχει εξοφληθεί και αίρεται η παρακράτηση. Επιπλέον χρειάζεται Φ.Ε.Κ. ή Καταστατικό της Εταιρείας και τέλος,
7. Αν η μεταβίβαση έχει γίνει σε συμβολαιογράφο χρειάζεται η Συμβολαιογραφική Πράξη.
 

9. Δικαιολογητικά για την Αντικατάσταση της παλαιάς Άδειας Αυτοκινήτου με Νέα, Κοινοτικού Τύπου
1. Αίτηση,
2. Παράβολο 3 € από Α.Τ.Ε. (Ανταποδοτικό Τέλος),
3. 2 έγχρωμες φωτογραφίες,
4. Ταυτότητας και φωτοτυπία της,
5. Δίπλωμα,
6. Α.Φ.Μ. σε επίσημο έγγραφο (π.χ. Εκκαθαριστικό)
7. Υπεύθυνη Δήλωση περί μονίμου κατοικίας,
8. Εάν ο οδηγός φέρει γυαλιά απαιτείται οφθαλμολογική εξέταση και παράβολο 32 € από Ε.Τ.Ε..
9. Εφόσον υπάρχει φθορά απαιτείται παράβολο 9,05 € από Δημόσιο Ταμείο.
10. Εάν υπάρχει άλλο όνομα στο παλαιό δίπλωμα (π.χ. το Πατρικό) από το όνομα στην ταυτότητα (π.χ. το συζυγικό) απαιτείται παράβολο 9,05 € από Δ.Ο.Υ. για την αλλαγή του ονόματος.
 

10. Δικαιολογητικά για Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης (Ερασιτεχνικής ή Επαγγελματικής) Αυτοκινήτου ή Μοτοσικλέτας Ελληνικής ή Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. Παράβολο 30 € από Ε.Τ.Ε. ή 60 € αν ζητείται αντίγραφο για δεύτερη φορά.
2. 2 έγχρωμες φωτογραφίες,
3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας,
4. Α.Φ.Μ. σε επίσημο έγγραφο (Εκκαθαριστικό, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κ.λ.π.)
5. Παράβολο 9,05 € από Δημόσιο Ταμείο (προσκομίζεται το γαλάζιου χρώματος διπλότυπο),
6. Βεβαίωση της Αστυνομίας (εάν υπάρχει) για την απώλεια,
7. Υπεύθυνη Δήλωση περί μονίμου κατοικίας,
8. Παράβολο 3 € από την Α.Τ.Ε. (Αγροτικής Τράπεζας) - Ανταποδοτικό Τέλος.
9. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η άδεια χάθηκε ή έχει κλαπεί,
10. Σε περίπτωση που η άδεια έχει εκδοθεί από άλλη Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση με το κείμενο: «Η άδειά μου είναι ερασιτεχνική / επαγγελματική και έχει εκδοθεί από την ...(τάδε)... Διεύθυνση Μεταφορών.

Please enter valid data