Αντιδήμαρχοι

  • Εκτύπωση

Κατεβάστε την Απόφαση 2/2017 του Δημάρχου Μακρακώμης για τον ορισμό Αντιδημάρχων και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από εδώ, καθώς και την με αριθ. πρωτ. 7167/2224/31-05-2017 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων, εντεταλμένων συμβούλων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από εδώ.