Αντιδήμαρχοι

  • Εκτύπωση
Κατεβάστε από εδώ την Απόφαση με αριθ. πρωτ. 5671/4319/01-03-2021 του Δημάρχου Μακρακώμης περί ορισμού Αντιδημάρχων, εντεταλμένων συμβούλων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, και από εδώ την συμπλήρωσή της με την Απόφαση με αριθ. πρωτ. 78629/11445/13-09-2021.