Αντιδήμαρχοι

  • Εκτύπωση
Κατεβάστε από εδώ την Απόφαση με αριθ. πρωτ. 10602/01-09-2019 του Δημάρχου Μακρακώμης περί ορισμού Αντιδημάρχων, εντεταλμένων συμβούλων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.