Προκηρύξεις

Αναβολή διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ»
08 Φεβρουαρίου 2013 Περισσότερα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΔΥΟ ΡΕΜΑΤΑ” ΣΤΟ Δ.Δ.ΑΡΧΑΝΙΟΥ»
08 Φεβρουαρίου 2013 Περισσότερα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ.ΦΤΕΡΗΣ»
08 Φεβρουαρίου 2013 Περισσότερα
Πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
07 Ιανουαρίου 2013 Περισσότερα
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών
19 Ιουνίου 2012 Περισσότερα
Ανακοίνωση ΚΟΧ.5.804/01/2012 Κοινωφελούς Εργασίας
11 Ιουνίου 2012 Περισσότερα
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών
31 Ιανουαρίου 2012 Περισσότερα
Απόφαση Δημάρχου για την Πρόσληψη Προσωπικού της ΣΟΧ 2/2011
19 Δεκεμβρίου 2011 Περισσότερα
Ονομαστικές Καταστάσεις & Πίνακες Κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 προκήρυξης
14 Δεκεμβρίου 2011 Περισσότερα
Πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
16 Νοεμβρίου 2011 Περισσότερα
Απόφαση Δημάρχου για την Πρόσληψη Προσωπικού της ΣΟΧ 1/2011
06 Οκτωβρίου 2011 Περισσότερα
Ονομαστικές Καταστάσεις & Πίνακες Κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 προκήρυξης
04 Οκτωβρίου 2011 Περισσότερα
1 22 23 24 25