Προκηρύξεις

Πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
07 Ιανουαρίου 2013 Περισσότερα
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών
19 Ιουνίου 2012 Περισσότερα
Ανακοίνωση ΚΟΧ.5.804/01/2012 Κοινωφελούς Εργασίας
11 Ιουνίου 2012 Περισσότερα
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών
31 Ιανουαρίου 2012 Περισσότερα
Απόφαση Δημάρχου για την Πρόσληψη Προσωπικού της ΣΟΧ 2/2011
19 Δεκεμβρίου 2011 Περισσότερα
Ονομαστικές Καταστάσεις & Πίνακες Κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 προκήρυξης
14 Δεκεμβρίου 2011 Περισσότερα
Πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
16 Νοεμβρίου 2011 Περισσότερα
Απόφαση Δημάρχου για την Πρόσληψη Προσωπικού της ΣΟΧ 1/2011
06 Οκτωβρίου 2011 Περισσότερα
Ονομαστικές Καταστάσεις & Πίνακες Κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 προκήρυξης
04 Οκτωβρίου 2011 Περισσότερα
Πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
06 Σεπτεμβρίου 2011 Περισσότερα
Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Διάρκειας 2 μηνών
13 Μαΐου 2011 Περισσότερα
1 21 22 23