Προκηρύξεις

Προκύρηξη πρόσληψης καθαριστριών
16 Σεπτεμβρίου 2013 Περισσότερα
Απόφαση Δημάρχου για την Πρόσληψη Προσωπικού
20 Αυγούστου 2013 Περισσότερα
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών
02 Αυγούστου 2013 Περισσότερα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013
13 Μαΐου 2013 Περισσότερα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ»
26 Φεβρουαρίου 2013 Περισσότερα
Απόφαση Δημάρχου για την Πρόσληψη Προσωπικού της ΣΟΧ 1/2012
20 Φεβρουαρίου 2013 Περισσότερα
Ονομαστικές Καταστάσεις & Πίνακες Κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 προκήρυξης
20 Φεβρουαρίου 2013 Περισσότερα
Αναβολή διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ»
08 Φεβρουαρίου 2013 Περισσότερα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΔΥΟ ΡΕΜΑΤΑ” ΣΤΟ Δ.Δ.ΑΡΧΑΝΙΟΥ»
08 Φεβρουαρίου 2013 Περισσότερα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ.ΦΤΕΡΗΣ»
08 Φεβρουαρίου 2013 Περισσότερα
Πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
07 Ιανουαρίου 2013 Περισσότερα
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών
19 Ιουνίου 2012 Περισσότερα
1 21 22 23 24