Προκηρύξεις

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
08 Δεκεμβρίου 2015 Περισσότερα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 2016
07 Δεκεμβρίου 2015 Περισσότερα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(είδη ατομικής προστασίας)
03 Δεκεμβρίου 2015 Περισσότερα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
25 Σεπτεμβρίου 2015 Περισσότερα
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ”
20 Ιουλίου 2015 Περισσότερα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
14 Ιουλίου 2015 Περισσότερα
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»
06 Ιουλίου 2015 Περισσότερα
Πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης αγροκτήματος Τ.Κ.Κολοκυθιάς
26 Ιουνίου 2015 Περισσότερα
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
12 Μαΐου 2015 Περισσότερα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
19 Απριλίου 2015 Περισσότερα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2015
18 Απριλίου 2015 Περισσότερα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
03 Απριλίου 2015 Περισσότερα
1 18 19 20 21 22 24