Προκηρύξεις

Απόφαση Δημάρχου για την Πρόσληψη Προσωπικού της ΣΟΧ 1/2011
06 Οκτωβρίου 2011 Περισσότερα
Ονομαστικές Καταστάσεις & Πίνακες Κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 προκήρυξης
04 Οκτωβρίου 2011 Περισσότερα
Πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
06 Σεπτεμβρίου 2011 Περισσότερα
Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Διάρκειας 2 μηνών
13 Μαΐου 2011 Περισσότερα
1 18 19 20