Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Θεόπουλος Κωνσταντίνος Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Περισσότερες Πληροφορίες
Κοντογεώργος Παναγιώτης Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Περισσότερες Πληροφορίες