Αναπληρωτής Δήμαρχος

Σπανός Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Ύδρευσης & Αποχέτευσης 2236350200 info@dimosmakrakomis.gov.gr Περισσότερες Πληροφορίες